CENNIK

Cennik usług księgowych obowiązujący od 01/01/2020

 

Książka przychodów i rozchodów (ceny netto)

Liczba zapisów / dekretów w miesiącu

Podatnik zwolniony z VAT Podatnik VAT + JPK
do 10 zapisów 170,00 zł 200,00 zł
do 20 zapisów 220,00 zł 260,00 zł
do 30 zapisów 270,00 zł 320,00 zł
do 40 zapisów 320,00 zł 380,00 zł
do 50 zapisów 370,00 zł 440,00 zł
do 60 zapisów 420,00 zł 500,00 zł
do 70 zapisów 470,00 zł 560,00 zł
do 80 zapisów 520,00 zł 620,00 zł
do 90 zapisów 570,00 zł 680,00 zł
do 100 zapisów 620,00 zł 740,00 zł
Za każde kolejne 10 zapisów + 50,00 zł + 60,00 zł

 

Księgi rachunkowe (ceny netto)

Liczba zapisów / dekretów w miesiącu Podatnik zwolniony z VAT Podatnik VAT + JPK
do 10 zapisów 500,00 zł 600,00 zł
do 20 zapisów 600,00 zł 700,00 zł
do 30 zapisów 700,00 zł 800,00 zł
do 40 zapisów 800,00 zł 900,00 zł
do 50 zapisów 900,00 zł 1 000,00 zł
do 60 zapisów 1 000,00 zł 1 100,00 zł
do 70 zapisów 1 100,00 zł 1 200,00 zł
do 80 zapisów 1 200,00 zł 1 300,00 zł
do 90 zapisów 1 300,00 zł 1 400,00 zł
do 100 zapisów 1 400,00 zł 1 500,00 zł
Za każde kolejne 10 zapisów + 100,00 zł + 100,00 zł

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (ceny netto)

Liczba zapisów / dekretów w miesiącu Podatnik zwolniony z VAT Podatnik VAT + JPK
do 10 zapisów 130,00 zł 150,00 zł
do 20 zapisów 160,00 zł 180,00 zł
do 30 zapisów 190,00 zł 210,00 zł
do 40 zapisów 220,00 zł 230,00 zł
do 50 zapisów 250,00 zł 260,00 zł
Za każde kolejne 10 zapisów + 30,00 zł + 30,00 zł

 

Obsługa kadrowo płacowa Cena netto
Rozliczenie składek ZU dla przedsiębiorcy (bez pracowników)/ mc gratis
Rozliczenie pracownika – lista płac (m-c) 30,00 zł
Rozliczenie zleceniobiorcy 25,00 zł
Rozliczenie pracownika lista płac + kadry (m-c) 50,00 zł
Przygotowanie umowy o pracę wraz założeniem teczki osobowej (opłata jednorazowa) 50,00 zł
Przygotowanie umowy zlecenia (opłata jednorazowa) 30,00 zł
Przygotowanie dokumentów do ZUS (zasiłek chorobowy, opiekuńczy, macierzyński) 20,00 zł

 

Korekty błędnych rozliczeń Cena netto
Dostarczenie dokumentów po terminie sporządzenia rozliczenia – wymagające złożenia korekt w US 100,00 zł
Dostarczenie dokumentów po terminie sporządzenia rozliczenia nie wymagające złożenia korekt w US 50,00 zł

 

Dodatkowe usługi Cena netto
Opracowanie zakładowego planu kont 1 200,00 zł
Opracowanie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów 1 000,00 zł
Opracowanie regulaminów: pracy, wynagrodzeń ZFŚS 500,00 zł
Sporządzanie wezwań do zapłaty, monitów 15,00 zł/szt.
Sporządzenie noty korygującej 15,00 zł/szt.
Sporządzenie noty odsetkowej 15,00 zł/szt.
Przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego 50 zł/szt.
Sporządzenie deklaracji PCC, itp. 50 zł/szt.
Zgłoszenie aktualizujące CEIDG, VAT-R lub NIP – 8, Inne druki np. do sądu 30 zł/szt.
Sporządzenie sprawozdania finansowego + CIT 1 miesięczna opłata
Rozliczenie PIT rocznego przedsiębiorcy 50,00 zł
Doradztwo podatkowe w zakresie podstawowym bezpłatnie
Wysyłka JPK na żądanie US 20 zł / szt.