OFERTA

Nasza oferta

Oferujemy Państwu o wiele więcej niż tylko usługi księgowe:

 • Natychmiast po podpisaniu umowy i odpowiednich pełnomocnictw, przejmiemy na siebie wszelkie kontakty z instytucjami państwowymi, zwalniając Was z tego obowiązku.
 • Jedynym Państwa zmartwieniem, będzie dostarczenie do naszego biura dokumentów rozliczeniowych i pracowniczych (np. zwolnień lekarskich, urlopów, itp.), a w przypadku takiego uzgodnienia, będziemy sami je odbierać z Państwa siedziby.
 • My sporządzimy dla Państwa gotowe druki przelewów do odpowiednich instytucji, listy wynagrodzeń pracowników zestawienia finansowe według Państwa założeń oraz udzielimy wskazówek, jak powinniście optymalizować swoje przychody i wydatki, aby obciążenia z tytułu podatków były możliwie najniższe.
 • Nasze biuro rachunkowe przejmie na siebie całą odpowiedzialność za stan rozliczeń Waszej Firmy z urzędem skarbowym i ZUS!

 

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

 • Opracowywanie planów kont
 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych •
 • Księga główna i księgi pomocnicze: ewidencja środków trwałych i wyposażenia, rozrachunki
 • Prowadzenie rejestrów podatku VAT
 • Sprawozdania finansowe zgodne z wymaganiami Ustawy o Rachunkowości
 • Deklaracje podatkowe i rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • Sprawozdania do urzędu statystycznego

 

KSIĘGA PRZYCHODÓW

 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
 • Ewidencja środków trwałych i wyposażenia, rejstry VAT, rozrachunki
 • Deklaracje podatkowe i rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • Sprawozdania do urzędu statystycznego

 

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

 • Ewidencja przychodów
 • Ewidencja podatku VAT
 • Ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • Sporządzanie rocznego rozliczenia z tytułu podatku dochodowego

 

PŁACE I ZUS

 • Sporządzanie listy płac
 • Ewidencja wynagrodzeń
 • Sporządzanie deklaracji ZUS
 • Przekazywanie deklaracji do ZUS w formie elektronicznej (Płatnik)
 • Informacje o uzyskanych przez pracownika dochodach i pobranych zaliczkach
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników

 

ZAKŁADANIE FIRM

 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej:
 • Ewidencja działalności gospodarczej
 • Ewidencja w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Urząd Statystyczny
 • Urząd Skarbowy
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

OBSŁUGA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Ewidencja środków trwałych i wyposażenia, rejestry na potrzeby VAT, rozrachunki
 • Deklaracje podatkowe i rozliczenia z Urzędem Skarbowym

 

RAPORTY

Na Twoje życzenie przygotujemy raporty ułatwiające prowadzenie Twojego przedsiębiorstwa. Przykładowe raporty to:

 • Stan i wiekowanie rozrachunków
 • Rachunek zysków i strat
 • Analiza wyników finansowych w przekroju według miejsc powstawania
 • Stan zobowiązań wobec budżetu
 • Inne raporty na życzenie
 • Arkusze kalkulacyjne związane bądź nie związane z prowadzonymi przez nas księ